Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Najemca gminnego lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony, może wystąpić z wnioskiem o wykup mieszkania od Gminy. Ponieważ wykup nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, po otrzymaniu protokołu rokowań należy skontaktować się z kancelarią notarialną w celu ustalania szczegółów dotyczących zawarcia umowy.

Następnie przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nabywca uiszcza cenę lokalu z uwzględnieniem bonifikaty na rzecz Gminy.

 

Prawo wyboru kancelarii notarialnej przysługuje wyłącznie Kupującemu.

 

Jak załatwić   

Należy przekazać do kancelarii następujace dane:

• w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, 

• protokół rokowań z Gminy

 

Koszty   

• taksa notarialna - jej wyskość uzależniona jest od wartości nieruchomości

• opłaty sądowe

Wykup mieszkania od Gminy (komunalnego)

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław