Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

 

Spółka jawna i partnerska dla umowy (uzupełnienia lub zmiany) wymagana  jest forma pisemna pod rygorem nieważności (art. 23, art. 92 K.s.h.). Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (art. 26 ksh). Konieczne jest także złożenie wzorów podpisów poświadczonych notarialnie przez likwidatorów spółki (art. 74 ksh).

Jak załatwić   

Aby złożyć wzór podpisu do kancelarii musi przyjść osoba, której podpis ma być poświadczony z ważnym dokumentem tożsamości.

Koszty   

20 zł + VAT (23%) to koszt poświadczenia własnoręczności podpisu jednej osoby (wzoru podpisu). 

Umowa spółki jawnej i partnerskiej

Spółka z o.o.

Spółka jawna

Spółka cywilna

Spółka komandytowa

Spółka akcyjna

Spółka komandytowo - akcyjna

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław