Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

   

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa. Zawierając umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą ukształtować wzajemne stosunki majątkowe w sposób inny niż wspólność ustawowa. Umowa majątkowa małżeńska wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową. Mogą również ustanowić rozdzielność majątkową również z wyrównaniem dorobków.

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu umowy majątkowej małżeńskiej muszą być obecni oboje zainteresowani, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  w przypadku osób przed zawarciem związku małżeńskiego - wyłącznie dowody osobiste

•  w przypadku osób będących po zawarciu związku małżeńskiego - odpis skrócony aktu małżeństwa

 

Koszty   

•  sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej 400 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów, ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

 

Przeciętnie koszt ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej wynosi 521,52 zł (umowa i dwa wypisy).

Umowa majątkowa małżeńska

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław