Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

   

Testament notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form testamentów, jest traktowany jako dokument urzędowy. Powołanie do dziedziczenia z testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczą osoby wskazane w testamencie. Pozostałym spadkobiercom niewymieionym w testmencie którzy byliby powołani do dziedziczenia z ustawy przysługuje prawo do żądania zachowku. 

Testament z zapisem windykacyjnym przesądza, że oznaczona osoba nabywa wskazany przedmiot zapisu (np. nieruchomość lub inną rzecz) z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przedmiot zapisu wyłączony jest z masy spadkowej przysługujacej współspadkobiercom. Dla skuteczności zapisu windykacyjnego niezbędna jest forma aktu notarialnego.  

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu testamentu u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  dowód osobisty osoby sporządzającej testament 

•  dane osób, które są powołane do spadku (imię nazwisko, nr pesel, imiona rodziców)

   jeżeli testament ma zawierać zapis windykacyjny dodatkowo:

   numer księgi wieczytej nieruchomości, która ma zostać zapisana w testamencie

 

Koszty   

•  sporządzenie testamentu 50 zł + VAT

•  sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł + VAT

•  sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny 200 zł + VAT

•  odwołanie testamentu 30 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów testamentu, ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

Testament

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław