Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Nabycie spadku możemy poświadczyć w jeden dzień u notariusza. Warunkiem jest m.in. obecność wszystkich spadkobierców oraz brak sporu co do sposobu podziału majątku. Pierwszym etapem przy poświadczaniu dziedziczenia u notariusza jest sporządzenie protokołu dziedziczenia. Po nim sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia. Zostaje on wpisany do rejestru poświadczeń dziedziczenia. Jeżeli nie ma zgody co do podziału majątku lub nie ma możliwości obecności wszystkich spadkobierców pozostaje złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. 

 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby powołane do spadku osobiście, u notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  akt zgonu i PESEL osoby zmarłej

•  testament jeżeli został sporządzony

•  akty stanu cywilnego spadkobierców : akty urodzenia lub akty małżeństwa

 

Koszty   

•  sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł + VAT

•  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł + VAT

•  sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł + VAT ( o ile był sporządzony)

•  w przypadku gdy od śmierci spadkodawcy nie mineło 6 miesięcy a spadkobiercy nie składałli jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, konieczne jest sporządzenie tego dokumentu - opłata 50 zł + VAT

•  dodatkowo koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów - 6 zł + VAT za stronę.

Spadek

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław