Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Poświadczanie podpisu przez notariusza konieczne jest gdy przepisy ustawowe przewidują konieczność zachowania takiej formy składania oświadczeń woli – np. umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych. 

Jak załatwić   

Należy przedłożyć w kancelarii oryginał dokumentu, na którym chcemy złożyć podpis w obecności notariusza. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią wzmianką na dokumencie. 

Koszty   

• na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + VAT,

•  na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + VAT.

Poświadczenie podpisu 

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław