Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

   

Jeżeli zaintersowani podziałem majątku wspólnego wybierają drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy mogą to uczynić u notariusza w 1 dzień. 

Jak załatwić   

Przy sporządzaniu umowy o podział majątku wspólnego muszą być obecni oboje zainteresowani (małzonkowie lub byli małżonkowie).

U notariusza należy przedłożyć następujące dokumenty:

•  w przypadku osób będących w związku małżeńskim podpisanie umowy poprzedzać musi sporządzenie umowy wprowadzającej rodzielność majątkową,

•  w przypadku osób będących po rozwodzie, byli małżonkowie muszą przedłożyć prawomocne postanowienie rozwodowe

Koszty

• taksa notarialna (jej wyskość uzależniona jest od wartości majątku ulegajacemu podziale)

• opłaty sądowe

Podział majątku

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław