Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Najpopularniejszym sposobem przeniesienia praw do działki (ogródka działkowego) jest podpisanie umowy pomiedzy dotychczasowym działkowcem a osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa. (podstawa prawna: art. 41 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). Zbywca określa w niej między innymi wartość znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, których to własność przenosi na Nabywcę. 

Umowę należy podpisać w obecności notariusza. Notariusz poświadcza na tej umowie własnoręczność złożonych podpisów. 

Umowę przeniesienia praw do działki nalezy sporządzić w minimum trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla stron.

 

Jak załatwić   

Strony stawiają się w kancelarii notarialnej, gdzie w obecności notariusza podpisują egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią klauzulą dołączoną do umowy. 

Koszty   

 - 20 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.

Ogródki działkowe, przeniesienie praw do działki

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław