Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

Odrzucenie spadku

    

Śmierć osoby fizycznej powoduje, że jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na następców prawnych. Spadkobiercy mogą zostać wskazani w testamencie, a w przypadku jego braku spadkobierców wskazuje ustawa Kodeks Cywilny. Prawo polskie przewiduje pierwszeństwo dziedziczenia testamentowego przed ustawowym. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmiercią spadkodawcy.

Spadkobierca nie jest zobowiązany do nabycia spadku, może zdecydować, czy chce dziedziczyć po zmarłym. W oznaczonym terminie, spadek można przyjąć albo odrzucić. 

Spadkobierca ma 3 możliwości:

•  przyjęcie spadku wprost – spadkobierca nabywa spadek definitywnie, za długi zmarłego odpowiada już bez ograniczeń, czyli zarówno z majątku spadkowego jak i ze swojego majątku osobistego;

•  przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca definitywnie nabywa spadek, ale za długi zmarłego odpowiada tylko do wysokości aktywów spadku;

•  odrzucenie spadku

Należy pamiętać, że z chwilą przyjęcia spadku powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

 

Jak załatwić   

Przed notariuszem należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku osobiście lub przez pełnomocnika.

Należy przynieść odpis skrócony aktu zgonu zmarłego.

 

Koszty   

•  sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł + VAT

•  wypisy - 6 zł/stronę + VAT

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław