Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

tel. 71 786.42.42

 

Anna Poswa tel. 730 665 100

Beata Janowska tel. 665 758 213

tel. 71 786.42.42

 

Anna Poswa tel. 730 665 100

Beata Janowska tel. 665 758 213

    

Najem okazjonalny został wprowadzony w 2009r., gwarantuje on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności. Dotyczy on tylko osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarcząj wynajmujących lokal mieszkalny. Aby skorzystać z najmu okazjonalnego najemca musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu. 

Właściciel nieruchomości z podpisaną umową najmu okazjonalnego może łatwiej pozbyć się uciążliwego lokatora. Zawierając zwykłą umowę o najem lokalu, nie może on wyrzucić lokatora, który nie chce wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania, gdyż taki lokator musi mieć zapewniony lokal socjalny. Najem okazjonalny likwiduje również okres ochronny uniemożliwiający eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca.

 

Jak załatwić   

Przyszły najemca podpisuje w kancelarii notarialnej oświadczenie w formie aktu notarialnego, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia. 

 

Koszty   

•  sporządzenie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucjii do wydania wynajmowanego lokalu wyniesi netto nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie w 2017 roku - 200 zł + 23% VAT

Najem okazjonalny (egzekucja)

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław