Notariusz Anna Poswa  Notariusz Beata Janowska

Notariusz Wrocław

    

Umowa darowizny mieszkania wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa darowizny określona jest w Kodeksie cywilnym. Art. 888 Kodeksu cywilnego stanowi, iż przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W przypadku darowizny dla osób z najbliższej rodziny nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Zwolnieni z podatku od darowizn są:

•  Zstępni (dzieci, wnuki etc.),

•  Wstępni (rodzice, dziadkowie etc.),

•  Małżonek (mąż, żona)

•  Pasierb, ojczym, macocha,

•  Rodzeństwo (brat, siostra).

 

Jak załatwić   

W kancelarii należy podać dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, numer księgi wieczystej i wartość darowizny oraz termin jej przekazania. Pracownicy kancelarii przekażą Państwu szczegóły dotyczące wszystkich kosztów związanych z darowizną, wysokością ewentualnego podatku oraz jakie dokumenty należy przedłożyć.

Koszty   

•  taksa notarialna (jej wyskość uzależniona jest od wartości darowanej nieruchomości)

•  podatek VAT według stawki 23 proc. od taksy notarialnej

•  opłata sądowa (najczęściej w kwocie 200zł)

•  podatek od spadków i darowizn (w przypadku darowzny dla osób obcych lub z dalszej roziny).

Darowizna mieszkania

KANCELARIE NOTARIALNE

WROCŁAW, KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
BIUROWIEC TIMES
Kancelaria Notarialna Wrocław
Notariusz Wrocław
Notariusz Wrocław